Ons tennispark

Het park van TV de Lissevoort is prachtig gelegen aan de rand van het Nuenens Broek (Brabants Landschap). Het omvat 14 buiten tennisbanen met kunstgras, 6 padelbanen en een paviljoen met de naam Baan 15. Per 1 januari 2002 heeft de vereniging op basis van een nieuw contract met de gemeente Nuenen c.a. het beheer verkregen over het totale park, met name dat gedeelte dat zich bevindt binnen het hek, de sloot en de beek op de grens met het terrein van Hockey Club Nuenen (HCN). Hierdoor is de vereniging, behalve voor het dagelijkse onderhoud, nu ook zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud, inclusief de renovatie van kunstgrasbanen en de groenvoorzieningen.

Voor de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken betreffende het park is een Accommo­datiecommissie benoemd. Vrijwilligers voeren een groot deel van het dagelijks onderhoud uit, met gedeeltelijke inschakeling van een professioneel tuinonderhouds bedrijf.  

Melden van gebreken of onvolkomenheden op het tennispark

Mocht je op het park gebreken of onvolkomenheden constateren, meld dit dan zo snel mogelijk via het formulier onderaan onze Homepagina. Meld bijvoorbeeld als er lampen stuk zijn, deuren niet goed sluiten, tennisnetten te laag of te hoog hangen, hekwerk of poorten stuk zijn, het toegangshek geblokkeerd is, de rolluiken niet functioneren of andere zaken waarvan je denkt dat ze gerepareerd of verbeterd moeten worden.

Ideeën tot verbetering van ons park

Uiteraard zijn ook ideeën die kunnen leiden tot verdere verbetering van ons park van harte welkom. Ook hiervoor kun je het genoemde formulier gebruiken. Alle meldingen worden zo snel mogelijk behandeld en het resultaat wordt teruggekoppeld aan de melder. Alvast hartelijk dank voor het meedenken en de medewerking!