Pasjes

Voor alle leden is er op november 2023 een pasje beschikbaar gesteld. Bij verlies van dit pasje (of indien het pasje defect raakt), wordt er geen nieuw pasje meer verstrekt.

Ook voor nieuwe leden is er geen pasje meer beschikbaar.

Het blijft voor alle elden mogelijk om via hun persoonlijke code toegang te verkrijgen tot het park en eventueel tot het paviljoen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor jeugdleden. Voor hun worden wel pasjes vestekt.