Aanmelding lidmaatschap

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze vereniging!

Aanmelden als lid kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en te versturen.
Ga daarvoor naar het Online Inschrijfformulier

Gaarne aandacht voor:

 • Stuur een (gescande) pasfoto van uzelf mee.
  1. De foto dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn (liefst een pasfoto, maar mag ook een selfie zijn)
  2. Dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn, waarbij de breedte van het hoofd ongeveer twee derde van de fotobreedte beslaat. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.
  3. Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.
  4. De foto dient tenminste 300 (breed) x 400 (hoog) pixels groot te zijn, groter is geen probleem
 • De gegeven machtiging op het inschrijfformulier geldt alleen voor het innen van contributie en vrijwilligersbijdrage.  De machtiging loopt door zolang je lid bent van TPV de Lissevoort en vervalt op het moment dat het lidmaatschap wordt stopgezet.
 • Door uw aanmelding naar ons op te sturen geeft u aan akkoord te gaan met het gebruik van uw persoonsgegevens volgens de Privacy Policy van de TPV de Lissevoort. Deze kunt u elders op onze Website vinden.

Hebt u nog vragen, stuur die dan in een email aan [email protected].