Junioren Training

TV de Lissevoort heeft alle trainingsactiviteiten uitbesteed aan TopServe (www.top-serve.nl). Kjel Beks is de hoofdtrainer; hij stelt andere trainers aan indien en voor zover nodig.

Email:      [email protected]
Telefoon:  0647624572

Om bij TV de Lissevoort te kunnen trainen behoort men in principe lid van TV de Lisevoort te zijn. Een uitzondering hierop is de eerste serie bal- en slagvaardigheidstraing voor lagere schoolkinderen.

Inschrijving voor trainingen kan ook rechtstreeks bij TopServe. Ook de communicatie en financiële afwikkeling gaat rechtstreeks, dus buiten de vereniging om. Om te kunnen trainen is een lidmaatschap van TV de Lissevoort vereist.

Alle verdere inhoudelijke informatie, inschrijfformulier en voorwaarden treft men aan op de site van TopServe (https://www.top-serve.nl/inschrijven.

Voor andere vragen en meldingen kan met terecht bij de bestuurder Sportzaken: [email protected] 

De trainingen worden georganiseerd voor zowel junioren als senioren en worden uitgevoerd door professionele trainers van TopServe Kjel Beks (hoofdtrainer), Marjolein Theeuwen, Robin de Louw, Sem Biermans, Adriaan Blindenbach, Maarten Vaessen en Pancho vd Broek.

 

Bal- en slagvaardigheid tennis

Speciaal voor jonge kinderen die nog niet lid van de vereniging zijn, maar wel al willen kennismaken met tennis zijn de 6 bal- en slagvaardigheidslessen (45 minuten per les) ontwikkeld.

De trainingen zijn bedoeld voor de de jongste jeugd. De bal- en slagvaardigheidslessen worden uit oogpunt van tennisstimulering gegeven door de train(st)er van TopServe. De trainingen zijn bedoeld om de kinderen op een leuke manier te laten kennismaken met tennis. Deze cursus start altijd in de maand mei. De kosten staan op de site van TopServe en zijn zo laag mogelijk gehouden.

Wat leer je allemaal

Tijdens de lessen leert het kind eerst welke leuke dingen je allemaal met een bal kunt doen: gooien, vangen, rollen, stuiten, enzovoort. Basisvaardigheden die in allerlei speelse vormen kunnen worden geoefend. Dan gaan we een stapje verder: leren omgaan met een attribuut, in dit geval een (kinder)racket. Dit eist meer van de coördinatie. Het kaatsen, stuiten en voorzichtig slaan is al wat moeilijker, maar voor ieder kind haalbaar. De handigheid krijgen ze spelenderwijs onder de knie. Na afloop van de bal- en slagvaardigheidslessen kunnen de kinderen eventueel lid worden van TV de Lissevoort en instromen in de reguliere tennistraining voor basisschoolkinderen.

De 6 lessen bal- en slagvaardigheid worden eenmaal in de week gegeven. Je hoeft geen lid van TV de Lissevoort te zijn.

Basisschoolkinderen

TV de Lissevoort is een door de KNLTB erkende Tenniskidsvereniging en heeft een concept voor beginnende jeugdspelers. Basisschoolkinderen die kennis willen maken met de tennissport kunnen 10 weken trainen, zonder zich meteen voor langere tijd vast te leggen. Ze worden wel aangemeld als lid van de vereniging, maar betalen nog geen contributie.

De groepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd. Kinderen die na 10 lessen besluiten om door te willen gaan, kunnen zich opnieuw inschrijven voor nog eens 10 lessen, daarna gevolgd door nog eens 14 lessen.

Bij het inschrijven voor de tweede serie van 10 lessen moet je je aanmelden als lid van de vereniging en aan de vereniging contributie betalen voor het lidmaatschap. Je krijgt dan ook een KNLTB-ledenpas. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief van € 30,-. Deze reductie geldt alleen voor het eerste jaar na aanmelding.
Op deze manier hoef je niet meteen aan het begin van het seizoen jezelf vast te leggen voor een trainingsserie van 36 weken.

De kosten voor de lessen bedragen

  • 1e 10 weken €60 ,-
  • 2e 10 weken € 70,-
  • Laatste 16 weken € 120,-

De kosten van het lidmaatschap bedragen het eerste jaar € 30,= en worden door de vereniging in rekening gebracht.

Let op! Deze regeling geldt alleen voor nieuwkomers en voor kinderen die de bal- en slagvaardigheidscursus gevolgd hebben.

Voor inschrijven op de site van TopServe: https://www.top-serve.nl/trainingsformulier/tv-de-lissevoort-1e-serie-10-weken-training.

Inschrijven als lid van de vereniging na de eerste 10 lessen  kan via de website van de vereniging. Je moet dan op het icoon “Lid worden” rechts boven op de startpagina klikken.

Junioren

Meer gevorderde junioren kunnen zich inschrijven voor de komende trainingen. Leden die in het afgelopen seizoen aan de training hebben deelgenomen dienen zich opnieuw in te schrijven.

De training bestaat uit een cyclus van 34 lessen van 60 minuten die gelijk loopt met het schooljaar van september t/m juni. Indien de capaciteit en groepsindeling het mogelijk maakt kan in meerdere groepen worden deelgenomen. De kosten worden dan evenredig verhoogd.

Kosten van deze cyclus van 34 lessen staan op de site van TopServe.

Voor inschrijvenhttps://www.top-serve.nl/trainingsformulier/inschrijven-tv-de-lissevoort-junioren

De trainingen zullen worden verzorgd door Kjel Beks of een andere gekwalificeerde trainer van TopServe.

Mochten hier vragen zijn neem gerust contact op met Kjel Beks: 06-47624572.

Geselecteerden

Op voordracht van de trainers kan het bestuur besluiten om individuele leden het predicaat ‘geselecteerd’ toe te kennen. Zij komen dan in aanmerking voor een gesubsidieerde 2e training. Dat kan in een groep zijn met uitsluitend ‘geselecteerden’ maar ook in een groep met niet geselecteerden. Dat predicaat geldt in principe voor één seizoen en omvat 34 weken. De lessen worden hoofdzakelijk verzorgd door Kjel Beks. Deze leden worden persoonlijk geïnformeerd.

De criteria om in aanmerking te komen voor selectietraining zijn:

  • Talent
  • Aanwezigheidspercentage bij (voorgaande) trainingen
  • Goede inzet
  • Mentaliteit (vooral goed structureren van school en tennis)
  • Ambitie voor tennis als eerste sport
  • Toegankelijk na 1 jaar lidmaatschap

Ieder jaar worden alle (jeugd)leden op deze criteria getoetst. Aan selectieleden kunnen bijzondere eisen en wensen worden gesteld, die tijdig bekend gemaakt zullen worden.

Privétraining

Voor zowel Junioren als Senioren bestaat de mogelijkheid om aanvullend privé te trainen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer hier ruimte voor is bij de trainers en de baancapaciteit dit toelaat. Geïnteresseerden kunnen hun voorkeur voor deelname aan deze privétraining bij Kjel Beks kenbaar maken. Er bestaat ook de mogelijkheid met meerdere personen deel te nemen aan deze privétraining.

De kosten voor privétraining zijn rechtstreeks af te spreken met de trainer.

Mochten hier vragen over zijn neem gerust contact op met Kjel Beks.