Overzicht Lidmaatschappen

 

Gewone lidmaatschappen 2024 voor tennis + padel

  2024
Junior t/m 12 €   65,--
Junior 13 t/m 17 €   85,--
Senior 18 t/m 27 € 150,-- 
Senior 28 en ouder € 185,--
Student-leden t/m 27 €   70,--

Inschrijven

Via het online inschrijfformulier op onze website https://www.tvdelissevoort.nl/aanmelding_lidmaatschap kun je je aanmelden als lid. Vergeet niet om een pasfoto bij te voegen. Die is nodig voor een pasje voor toegang tot het park.

Algemene voorwaarden

·        Het lidmaatschap en de contributieperiode lopen van 1 januari tot en met 31 december.
·        De contributietarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
·        De contributie zal jaarlijks in februari middels een automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Als je in de loop van een kalenderjaar lid wordt, zal de contributie naar rato berekend worden. De contributie wordt in dat geval geïncasseerd per de eerstvolgende maand.
·         Opzegging dient schriftelijk of per mail vóór 1 december ingediend te worden bij de ledenadministratie ([email protected]) .
·        Het KNLTB reglement bepaalt dat als je in de loop van het kalenderjaar de grensleeftijd van een categorie bereikt, je het hele jaar wordt ingedeeld in deze nieuwe categorie (dus in het jaar dat je 18 wordt, ben je seniorlid).

Bardienstvergoeding

Onze vereniging draait op vrijwilligers; zij krijgen daarvoor een kleine vergoeding. Bardienst is bij TV de Lissevoort niet verplicht, maar wij doen wel een dringend beroep op alle seniorleden om toch af en toe bardienst te draaien en zo onze bar geregeld open te kunnen houden tegen beperkte kosten. Per bardienst krijg je een zodanige vergoeding dat je bij een redelijk aantal diensten gratis kunt spelen op ons park. 

Bijzondere Lidmaatschappen

Voor leden die om medische redenen een aantal maanden niet kunnen spelen is het mogelijk om het medisch lidmaatschap aan te vragen. De lidmaatschapskosten op jaarbasis voor het Medisch Lidmaatschap zijn € 46 (2023), € 50 (2024).
Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan [email protected].

Personen die vrijwilligerstaken verrichten voor TV de Lissevoort, maar niet kunnen of willen deelnemen aan de tennis en/of padelsport kunnen in aanmerking komen voor een gratis Vrijwilligers lidmaatschap. Daardoor krijgen ze dan een pasje om het park op te komen en ontvangen alle communicatie van de club.

Voor vragen, stuur een email aan [email protected].

----------------