Woord van de voorzitter

04 februari 2020


Het laatste woord

De nieuwsbrief van februari 2020 is de laatste in mijn ‘regeerperiode’, daarom is dit mijn laatste voorwoord. Ik wil nog even kort terugkijken, maar vooral beklemtonen hoe goed de meeste dingen lopen in onze mooie vereniging.

In maart 2015 nam ik de voorzittershamer over van Joep Pernot. In de maanden daaraan voorafgaand heb ik mij voorbereid, met de bestuursleden gesproken en het beleidsplan 2015-2019 mede vorm gegeven. Daarop zijn we met grote ambitie van start gegaan. Ik heb het beleidsplan nog eens teruggekeken. Veel van de gestelde doelen hebben we geheel of gedeeltelijk bereikt. Een aantal ook zeker niet. Onze mooie padelbanen en de open toegang tot het park waren niet genoemd, maar hebben we wel gerealiseerd. Het park ligt er meer dan prima bij, het gezellige paviljoen is meestal op ochtenden en avonden open tegenwoordig, we spelen met meer dan 50 teams in 3 externe tennis- en 2 padelcompetities, onze open toernooien behoren tot de best bezochte en gezelligste van de regio, onze interne toernooien en activiteiten zijn altijd goed bezet en heel gezellig. Ook bestuurlijk is er heel veel werk verzet met de invoering van de vrijwilligersvergoeding, nieuwe Statuten, een geheel herzien Huishoudelijk Reglement, de archieven zijn op orde, IT is in beeld, de administratieve systemen allen vervangen. Wat wil je dan nog meer, voorzitter?

Afgelopen jaar heb ik vaak aangegeven dat een vereniging geleid moet worden door de leden op vrijwillige basis. En dat het steeds moeilijker wordt voldoende bereidheid te vinden onder de leden. Onze club ‘draait’ op 50 mensen die veel doen, 25 leden die toernooicommissies bemensen en nog eens ongeveer 50 leden die af en toe wat doen, zoals bardienst. Maar we hebben dus ook ongeveer 700 leden die alleen graag willen tennissen. Voor bestuursfuncties is het schier onmogelijk gebleken mensen te vinden; ook nu, bij het al lang aangekondigde aftreden van de voorzitter, secretaris en sportzaken ontbreken nieuwe mensen. Ron van Wassenaar, kandidaat voorzitter op de ALV, heeft zich ten doel gesteld komend jaar als tijdelijk voorzitter hierin een oplossing te zoeken, uiteraard samen met Joost (penningmeester), Piet (accommodaties) en Gert Jan (paviljoen).

Maar er is zeker hoop!! In november 2019 en onlangs in januari hebben we de captains van de competitieteams en belangstellende leden uitgenodigd en uitgedaagd om aan te geven wat zij en hun team voor de vereniging willen betekenen. Directe opbrengst: een tijdelijk voorzitter (voor één jaar), een team gaat een Jubileumtoernooi organiseren (gaat helaas door omstandigheden niet door; er wordt nog nagedacht over een andere extra activiteit); een aantal leden gaat het Lissevoort Open organiseren, enkele leden zullen zich ontfermen over Behoud en Werving van leden en diverse leden willen verder meedenken over diverse onderwerpen. Hoezo geen betrokkenheid? Dit doet het oude hart goed.

Na 5 jaren, eigenlijk waren het 4½ jaar vanwege mijn hartoperatie in 2017, ben ik uitgeraasd. Helaas voor de vereniging is ook Otto Voorman niet meer in de gelegenheid om de rol van secretaris in te vullen. Hij is van enorm belang geweest voor de vereniging afgelopen 3½ jaar (eigenlijk 4, want hij verving mij adequaat dat halve jaar in 2017). We hebben wel allebei toegezegd op aanvraag beschikbaar te zijn en zullen ons dus nog wel nuttig proberen te maken komende tijd.

Ik dank van harte mijn collegae bestuursleden en zeker ook alle vrijwilligers die zich op welke wijze ook hebben ingespannen de afgelopen 5 jaar om alles te realiseren en voor het vertrouwen dat de ALV elk jaar in mij en ons stelde.

Het woord is nu aan de nieuwe voorzitter, waarschijnlijk dus Ron van Wassenaar, die ik ook vanaf deze plaats heel erg veel succes wens, samen met het bestuur en alle vrijwilligers om TV de Lissevoort tot verdere grote hoogte te brengen en te houden.

Leo

Nieuwscategorieën