Voortbestaan TV de Lissevoort

03 februari 2020


Op 16 januari jongstleden heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij gesproken is over het voortbestaan van onze tennisvereniging. Hierbij was ook een coördinator van de KNLTB aanwezig.

De voorzitter doet hieronder verslag van de bijeenkomst. Uitgenodigd waren 57 teamcaptains en daarbij is ook een e-mail uitgegaan naar alle leden om belangstellenden uit te nodigen deel te nemen aan de beraadslagingen. We hadden 27 deelnemers, waarvan 4 bestuursleden, dus 22 leden aan boord. Niet helemaal zeker is te zeggen, maar waarschijnlijk kwamen 14 van de 22 leden als gewoon lid, dus niet als (afgevaardigde van de) captain. Daarmee waren de teams wel heel erg matig opgekomen; dat moet een volgende keer beslist beter, want de bijeenkomst werd zeker als heel positief ervaren. Al met al was de opkomst niet heel goed, maar zeker ook niet heel slecht. Gewoon dus; we waren tevreden. Een groeimodel? De voorzitter heeft Edwin Giethoorn, van de KNLTB voorgesteld. Edwin is onze zeer gewaardeerde coördinator en in deze bijeenkomst de moderator. In het kort heb ik de voorgeschiedenis aangehaald en de doelstelling van de avond aangeven: Spijkers met koppen slaan en proberen zoveel mogelijk vitale functies en rollen bezet te krijgen, vooral en liefst de vacatures in het bestuur vervuld. Edwin heeft iedereen in groepjes aan het werk gezet met deze vragen in het hoofd en aan eenieder gevraagd op een geeltje te schrijven wat hij/zij wil gaan doen zelf of met een/het team. Er werd aan alle tafels levendig gediscussieerd en er kwamen briefjes. Helaas niet op het vel van ‘Bestuur’, maar zeker wel op dat van ‘Overige taken’.

Directe opbrengst samengevat:

-        Een tijdelijk voorzitter voor één jaar.

-        Team Monica/Anke organiseert het Jubileumtoernooi op 13 juni. (Gaat door omstandigheden niet door; er wordt nagedacht over een extra activiteit).

-        Team Monica/Anke draaien maandelijks bardienst, waarvan 3 keer per jaar een hele vrijdagavond.

-        Joris en Joost starten commissie Behoud en Werving Leden (BWL).

-        Team Elmi en anderen werpen zich op het Lissevoort Open (inmiddels van start!); Peter, Joost en Kai helpen bij overdracht.

De opbrengst in detail:

-        Ron van Wassenaar: tijdelijk voorzitter voor één jaar om structurele oplossing te vinden in 2020.

-        Team Anke Prinssen en Monica van de Klundert: Jubileumtoernooi op 13 juni, elke competitie één gehele vrijdagavond bardienst plus elke maand een avond bardienst.

-        Joris Wouters en Joost Metsemakers: commissie Behoud en Werving Leden opnieuw leven inblazen (Leo sluit zich aan).

-        Joost Metsemakers: helpen bij Open Toernooi en commissie Behoud en Werving Leden opnieuw leven inblazen (zie ook Joris Wouters).

-        Marieke Jansen: meedenken over Communicatie.

-        Marieke Postema: meedenken over opzet Vrijwilligerspool.

-        Sigrid Hielkema: meewerken aan Open Toernooi of Jubileumtoernooi.

-        Robert Schutijser: deeltaak toernooi, mogelijk samen met teamgenoten.

-        Team Monique Zwaan (Wilma Verhoef): gaat nog onderling overleggen wat te doen.

-        Wilma Verhoef: oppert inzet van stagiaires.

-        Jos Corver: beleidsmatig meedenken over jeugdbeleid/introductie nieuwe (jeugd)leden.

-        Hennie van Vlokhoven: praktisch helpen en ondersteunen (gewoon vragen dus als je iets hebt!!)

-        Peter Hulsen: Overdracht en hulp bij Lissevoort Open, vooral planning.

-        Anke, Arine, Marieke, Marieke: verplichte bardienst invoeren.

-        Arine: nieuwsbrieven komen vaak niet aan of in de spambox.

Algemene opmerkingen in plenaire nabespreking:

-        Het captainsoverleg zoals dat nu 2 keer is gedaan wordt als waardevol en belangrijk ervaren; zou enkele malen per jaar moeten plaatsvinden. Het best juist voor de competitiestart, dan komen de teams samen.

-        Communicatie is topprioriteit: mails komen niet aan of worden niet/slecht gelezen of opgevolgd; de app is niet door iedereen geïnstalleerd; website wordt niet vaak bezocht, enz. beleid maken, enkele mensen willen meedenken.

Tot zover. Ik draag het dossier graag over aan de nieuw te benoemen voorzitter. Mochten er nog vragen, aanvullingen, correcties zijn of wat dies meer, laat het mij weten. Rest mij jullie allen te danken voor de aanwezigheid, maar vooral voor de energie en de bereidheid iets te willen doen voor onze mooie vereniging. De opbrengst vind ik zeer positief!! Ik wens ons allen heel erg veel succes met de verdere uitrol en opvolging en vooral Ron in waarschijnlijk zijn nieuwe rol van voorzitter.

Groet, Leo

Nieuwscategorieën