Algemene Ledenvergadering op 20 februari

02 februari 2020


De agenda van de Algemene Ledenvergadering van TV de Lissevoort op 20 februari is te vinden op onze Website www.tvdelissevoort.nl onder "Voor onze leden (...)/Officiële en ALV documenten". Je krijgt hiertoe toegang door eerst op de Homepagina bij "Mijn Club" in te loggen. Gebruik daarbij het paswoord van je Clubapp. Heb je die nog niet, geef dan aan dat je je paswoord vergeten bent. Je ontvangt dan een nieuw paswoord.

Van belang is volgend nieuws:

Agendapunt 4 - Jaarverslag 2019     Het concept Jaarverslag 2019 is nu beschikbaar op onze Website

Agendapunt 8 - Bestuur(her)verkiezing     Ron van Wassenaar heeft zich kandidaat gesteld als Voorzitter ( ad interim voor 1 jaar)     Voor Secretaris en het gebied Sportzaken worden nog kandidaten gezocht / kun je nog aanmelden.

Agendapunt 9 - Voorstel Begroting 2020     Voorgesteld wordt om de contributie zelf niet te wijzigen.     Wel wordt voorgesteld om bij leden van 75 jaar en ouder ook de vrijwilligersbijdrage van 40 euro in rekening te brengen.     Financiële resultaten zijn vanaf volgende week bij de penningmeester in te zien. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

Het bestuur, 30 januari 2020

Nieuwscategorieën